Convocatòria 9a edició -2020

Objectiu del Premi

Fomentar i estimular els estudiants d’il·lustració en l’execució dels seus projectes finals, així com promoure i i donar visibilitat als CFAS d’il·lustració de tot Catalunya i la disciplina de la il·lustració en si mateixa.

1. Condicions de participació

Podran optar als Premis els projectes finals dels alumnes que estiguin cursant el CFAS en il·lustració de les Escoles del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i Escoles municipals amb ensenyaments reglats i presentats dins la convocatòria del curs 2019-2020

Els projectes no poden haver estat publicats, ni premiats en cap altre certamen.

L’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot i Premi Eva Toldrà d’Il·lustració podran fer ús de les obres guanyadores només per a la promoció i difusió dels premis, sense ànim de lucre i sempre citant el nom de l’autor/a de l’obra.

L’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot tornarà a les Escoles els treballs no premiats per missatgeria.

L’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot tindrà bona cura de les obres presentades, però no es responsabilitza dels possibles desperfectes que es puguin ocasionar derivats del transport, incloent la possible pèrdua.

El jurat adjudicarà els premis a les obres elegides i es reserva el dret de la interpretació de les bases del present certamen i de la resolució dels casos no contemplats, conforme al seu bon criteri.

El jurat podrà atorgar accèssits, atenen a la qualitat dels treballs presentats.

El projecte guanyador del premi en format llibre (paper) acceptarà els drets d’explotació de L’Editorial Comanegra i també ha d’acceptar, si cal, alguna modificació en benefici de l’edició.

La participació en el Premi Eva Toldrà d’Il·lustració suposa la total acceptació d’aquestes bases.

2. Categories

2.1. Categoria General

– Premi al millor Projecte final dotat amb 1000€.
– 2n premi dotat amb 400€.
– Premi al millor Projecte en format llibre (paper), dotat amb 1000€ i la seva publicació i distribució per part de l’Editorial Comanegra,

2.2. Categoria EASD Olot

– Premi al millor projecte final EASD Olot dotat amb 600€, escollit entre els projectes presentats per l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot.

Tots els premiats rebran també un certificat de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot que els acreditarà com a guanyadors de la 8a edició del Premi Eva Toldrà d’Il·lustració.

3. Presentació dels projectes

Cada Escola podrà presentar un màxim de 3 Projectes finals del Cicle de Grau Superior d’Il·lustració.

Tots els projectes que es presentin als Premis Eva Toldrà opten al Premi al Millor projecte final. Si no s’especifica el contrari, optaran també al premi al millor projecte en format llibre (paper). Per aquest premi caldrà tenir en compte que el jurat valorarà molt favorablement, a més de la qualitat del disseny, la viabilitat en la producció, impressió i distribució del llibre.

Els Projectes presentats no poden incloure cap referència de l’autor/a ni del centre en què està matriculat/da. Únicament en el mail en el qual s’enviïn els projectes. (Especificacions a “Tramesa”)

En aquesta edició, degut a les limitacions i problemàtiques generades pel COVID-19, els projectes s’hauran de presentar exclusivament en format digital.

Arxius digitals que s’han de presentar:

  1. Maqueta digital del projecte en format PDF.
  2. Fotos de la maqueta física o mockup del projecte, i 3 imatges representatives.
  3. La Memòria per a la millor comprensió (opcional).
  4. Plafó digital que reculli les imatges més representatives del projecte i una breu descripció d’aquest. La plantilla per aquest plafó es pot descarregar a la web dels Premis Eva Toldrà (evatoldra.cat) en l’apartat de bases. També la podeu descarregar fent clic aquí.

4. Tramesa

Cal enviar per WeTransfer tots els documents que es demanen a les següents adreces: jaumevilanov@gmail.com i premi@evatoldra.cat

Tots els arxius digitals de cada projecte aniràn dins una sola carpeta amb el títol del projecte.

Si en el mail que acompanya el WeTransfer no s’especifica el  contrari, tots els projectes participen en el Premi al millor projecte en format llibre (paper).

En el mail que acompanya el WeTransfer i per la identificació dels projectes,  hi ha de constar:

-El títol del projecte escrit per a la seva identificació.

-Les dades del concursant: nom i cognoms, DNI, adreça postal, telèfons de contacte i adreça electrònica.

-Escola d’art i disseny a la qual pertany l’autor/a del projecte.

5. Jurat

El jurat estarà integrat per dos professors de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, un il·lustrador, un representant de l’empresa D’OCC Catalonia, un representant de l’Editorial Comanegra i un membre de la família Toldrà. Es designarà un president, un secretari i dos vocals.
El veredicte del jurat serà inapel·lable. Els membres del jurat excepcionalment poden declarar el premi desert.

6. Data límit de presentació

La data límit de presentació dels originals i els documents digitals dels projectes és el 27 de setembre de 2020.

7. Acte de lliurament de premis

Si per causes relacionades amb la Covid-19, no es pogués fer l’acte de lliurament de premis de manera presencial, l’organització podria optar per altres formes de presentació. Més endavant s’especificarà la seva estructura.

8. Exposició de projectes

Els projectes guanyadors s’exposaran duran un mes a la Sala Can Trinxeria d’Olot.

 

L’organització es reserva el dret d’anul·lar els premis d’aquesta edició davant de futures situacions generades per la COVID-19 que comprometin la seguretat, la qualitat i/o la participació en el premi. En cas d’anul·lació tots els projectes que s’hagin presentat en aquesta convocatòria podran optar a tornar-se a presentar a la següent edició del 2021.

 

porn - porn - porn - porn - porn - porn - porn - porn - porn - porn
porn - porn - porn - porn - porn - porn - porn - porn - porn - porn
porn - porn - porn - porn - porn - porn - porn - porn - porn - porn
porn - porn - porn - porn - porn - porn - porn - porn - porn - porn
porn - porn - porn - porn - porn - porn - porn - porn - porn - porn - porn
aflam top sexexvedio.bizxhamaster.bizdesisexvideos.codesiporn.watchxvideo2.bizxsextube.copornporno