xe88 Bases del concurs 2017 - Premi Eva Toldrà d’il·lustració

 

 logo

6a Edició – 2017   

Objectiu del Premi

L’Eva Toldrà Fernández va cursar estudis d’il·lustració a l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot del 2008 al 2010. Malauradament, va morir l’onze de novembre de 2010 als 35 anys amb el projecte final dels estudis inacabat. En el seu pas per aquesta Escola, l’Eva s’havia sentit ben acollida, tant pels professors com pels companys.

La família de l’Eva volem que el seu record continuï en aquest ambient de treball i estudi, que a ella li agradava tant, i en el que podia conversar per qüestionar l’art, la creativitat i el mètode, per anar consolidant un pensament i una actitud personal davant l’art i la vida.

Amb l’objectiu de mantenir el seu record i alhora reconèixer els mèrits i l’esforç en el treball, es crea el Premi Eva Toldrà d’Il·lustració, dotat amb un total de 3000€, i dirigit als alumnes d’il·lustració de les Escoles d’Art i Superiors de Disseny de Catalunya.

Aquest Premi esta promogut i patrocinat per la família Toldrà-Fernández, organitzat per l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot i compta amb el suport i patrocini de d’OCC Catalònia, l’Ajuntament d’Olot i l’Editorial Comanegra. Els premis s’adjudicaran cada any als projectes escollits pel jurat segons les bases establertes.

Característiques del Premi

Es convoca la 6a edició del Premi Eva Toldrà d’Il·lustració per tal de fomentar i estimular els estudiants d’il·lustració en l’execució dels seus projectes finals, amb les bases següents:

 

1. Condicions de participació

Podran optar al Premi els projectes finals del Cicle de Grau Superior d’Il·lustració de les Escoles d’Ensenyament Reglat en aquests ensenyaments.

Els projectes no poden haver estat exposats, premiats ni publicats en cap altra convocatòria.

L’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot podrà fer ús dels drets de lliure utilització de les obres premiades, per tant, estarà autoritzada a la reproducció i difusió de les mateixes en qualsevol medi i format, sempre citant el nom de l’autor/a de l’obra.

L’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot procurarà tenir bona cura de les obres presentades, però no es responsabilitza dels possibles desperfectes que es puguin ocasionar derivats del transport, incloent la possible pèrdua.

L’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot tornarà a les Escoles els treballs no premiats.

El jurat adjudicarà els premis a les obres elegides i es reserva el dret de la interpretació de les bases del present certamen i de la resolució dels casos no contemplats, conforme al seu bon criteri.

El projecte guanyador del premi en format llibre (paper) acceptarà els drets d’explotació de L’Editorial Comanegra i també ha d’acceptar, si cal, alguna modificació en benefici de l’edició.

La participació al Premi Eva Toldrà d’Il·lustració suposa la total acceptació d’aquestes bases.

2. Categoríes

2.1. General

Premi al millor Projecte final dotat amb 1000€, escollit entre els projectes presentats per totes les Escoles d’Art i Superiors de Disseny de Catalunya.

Accèssit dotat amb 400€.

Premi al millor Projecte en format llibre (paper), dotat amb 1000€ i la seva publicació i distribució per part de l’Editorial Comanegra.

2.2. EASD Olot (només pels alumnes d’Olot)

 Premi al millor projecte final EASD Olot dotat amb 600€, escollit entre els projectes presentats per l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot.

Tots els premiats, rebran també un certificat de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot que els acreditarà com a guanyadors de la 6a edició del Premi Eva Toldrà d’Il·lustració.

3. Presentació dels Projectes

Cada Escola podrà presentar un màxim de 3 Projectes finals del Cicle de Grau Superior d’Il·lustració.

Tos els projectes que es presentin als Premis Eva Toldrà opten al Premi al Millor projecte final. Els que ho especifiquin optaran també al premi al millor projecte en format llibre (paper). Per aquest premi caldrà tenir en compte que el jurat valorarà molt favorablement, a més de la qualitat del disseny, la viabilitat en la producció, impressió i distribució del llibre.

Els Projectes presentats no poden incloure cap referència de l’autor/a ni del Centre en que està matriculat/da.

Cada Projecte anirà en un sobre tancat. En aquest sobre hi haurà el títol del projecte escrit per a la seva identificació. Si també es vol optar al Premi al millor projecte en format llibre (paper), cal especificar en el sobre: premi al millor projecte en format llibre.

Dins el sobre cal incloure:

  1. Còpia impresa del projecte.
  2. Es recomana també una còpia física de la memòria per facilitar la comprensió del projecte durant la deliberació.

Cal enviar també per WeTransfer a les següents adreces: jaumevilanov@gmail.com i premievatoldra@gmail.com

  1. Còpia digital del projecte amb justificació i procés de treball per millor comprensió (memòria).
  2. Plafó digital que reculli les imatges més representatives del projecte i una breu descripció del mateix. La plantilla per aquest plafó es pot descarregar fent clic aquí.

4. Inscripció i tramesa

Els Projectes aniran en un únic paquet identificat amb el nom del Centre emissor i cal enviar-los a l’adreça següent:

 

Premi Eva Toldrà d’Il·lustració

Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot

Carrer Pare Antoni Soler, 1

17800 Olot, Girona

 

També contindrà un sobre tancat que inclogui una relació firmada per el/la Director/a de l’Escola amb la relació de treballs, els autors i títols dels projectes que els identifiquen.

 

5. Jurat

El jurat estarà integrat per dos professors de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, un il·lustrador, un representant de l’empresa D’OCC Catalonia, un representant de l’Editorial Comanegra i un membre de la família Toldrà. Es designarà un president, un secretari i dos vocals.

El veredicte del jurat serà inapel·lable. Els membres del jurat excepcionalment poden declarar el premi desert.

6. Data límit de presentació

La data límit de presentació dels Projectes és el Setembre.

 

7. Lliurament de premis

Els projectes presentats s’exposaran a la Sala d’exposicions de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot.

El lliurament de premis es realitzarà en el transcurs de l’Acte de Convocatòria de la propera edició del Premi al Casal Marià. L’acte de Convocatòria constarà també d’una xerrada d’un il·lustrador i de la inauguració de l’exposició dels treballs seleccionats del premi Eva Toldrà.

Els alumnes premiats hauran de recollir el premi personalment.