IL·LUSTRADORS

Jaume Vilanova

jaumevilanova.com

Leonard Beard

www.leonardbeard.com

Ignasi Blanch

www.ignasiblanch.cat

Miquel Fuster

miquelfuster.com

Crhistian Inaraja

www.inaraja.com

Pep Montserrat

www.pepmontserrat.com

Xavi Ramiro

xaviramiro.com

ESCOLES

Escola d’Art  i Superior de Disseny  d’Olot

www.escolartolot.cat

Escola d’Art  i Superior de Disseny  Llotja

www.llotja.cat

Escola d’Art  i Superior de Disseny Pau Gargallo de Badalona

www.paugargallo.cat

Escola d’Art  i Superior de Disseny  Serra i Abella  l’Hospitalet

www.xtec.cat/ea-serraiabella