Presentació de projectes 6a edició 2017

Data limit de presentacio de projectes 30 de setembre 2017

Poden participar els projectes finals del cicle de grau superior dillustracio de les escoles d’ensenyament reglades en aquest

Veure les BASES

Proposta de presentació  PANELL BASE

Categories del Premi:

General

-Premi al millor Projecte final dotat amb 1000€, escollit entre els projectes presentats per totes les Escoles d’Art i Superiors de Disseny de Catalunya.

– Accèssit dotat amb 400€

-Premi al millor Projecte en format llibre (paper), dotat amb 1000€ i la seva publicació i distribució per part de l’EditorialComanegra.

Categoria EASD Olot (només pels alumnes de l’EASD d’Olot)
– Premi al millor projecte final EASD d’Olot dotat amb 600€, escollit entre els projectes presentats per l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot.

Tots els premiats, rebran també un certificat de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot que els acreditarà com a guanyadors de la 6a edició del Premi Eva Toldrà d’Il·lustració.

Agraïm la incorporació de nous col·laboradors: l’Ajuntament d’Olot i a Editorial Comanegra