Associació Premi Eva Toldrà d’Il·lustració

 

L’ASSOCIACIÓ PREMI EVA TOLDRÀ D’IL·LUSTRACIÓ, associació sense ànim de lucre, neix l’any 2018, amb l’objectiu de facilitar el desenvolupament del Premi EVA TOLDRÀ D’IL·LUSTRACIÓ, col·laborar amb els diferents estaments que hi participen, proposar noves col·laboracions i noves àrees de treball.

Resum històric del Premi

Patrocinat per la Família Toldrà-Fernández i organitzat per l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot.

La incorporació de col·laboradors: estaments oficials, empreses i persones particulars,  han permès amb el seu suport, dotar amb importants quantitats econòmiques a les diferents categories del Premi així com, l’edició de projectes premiats amb la col·laboració de L’Editorial Comanegra.

El 2012, creació del Premi destinat a premiar els projectes finals d’Il·lustració dels alumnes de l’Escola Superior d’Art i Disseny d’Olot.

El 2014, la participació es va obrir les 5 Escoles Superiors d’Art i i Disseny  depenents del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que imparteixen ensenyaments reglats en aquesta modalitat.

El 2016 , es van sumar les Escoles d’Art i Disseny de les 6 Escoles Municipals de Catalunya que tenen estudis reglats en aquesta disciplina d’il·lustració.

El 2019 es cren 2 beques per alumnes de l’EASD d’Olot, per assistir a Les Estivales de l’illustration à Sarran(França).                                 

Des del seu inici:

S’han atorgat 40 premis (de diferents categories i dotacions econòmiques).

S’han editat, 4 projectes.

8 Exposicions  anuals dels treballs premiats a sales d?exposició públiques de la ciutat d’Olot.

S’han realitzat, 8 classes magistral als alumnes.

S’han atorgat 2 beques a dues alumnes per assirtir a “Les Estivales de il·lustració á Sarrant (França).

S’ha fet, difusió dels actes a través dels medis de comunicació de la ciutat d’Olot i de les xarxes socials.

 

Per tot això, podríem considerar que és un dels Premis més importants que actualment es concedeixen dedicat als estudiants d’il·lustració.

Per aquest motiu, l’Associació neix necessàriament oberta a acollir com a socis tothom que vulgui participar en aquest engrescador projecte, que en definitiva, va dedicat a fomentar l’excel·lència en el treball d’il·lustració, una disciplina artística d’inqüestionable actualitat.

 

SI VOLS SER MEMBRE DE L’ASSOCIACIÓ PREMI EVA TOLDRÀ D’IL·LUSTRACIÓ i participar en les diferents decisions i projectes de l’associació, pots fer-te soci/a tot omplint la següent butlleta i fent-la arribar a

associacio@evatoldra.cat

 

SOL·LICITUD D’ALTA DE SOCI 

NOM I COGNOMS:

DATA DE NAIXEMENT:

DNI:

ADREÇA:

POBLACIÓ:

Codi POSTAL:

Telèfon/ MÒBIL:

CORREU ELECTRÒNIC:

Senya-la amb una creu, quin tipus de soci vols ser:

* Soci numerari amb una aportació de 50 € anual

* Soci col·laborador amb una aportació de 100 € o més anual

 

Un cop rebut el teu correu electrònic, ens posarem en contacte amb tu per enviar-te els estatuts de l’associació i formalitzar la quota.

 

Rebran anualment un obsequi que consistirà en el llibre il·lustrat premiat i editat per Camanegra.

 

DECLARACIÓ DE TRACTAMENT DE DADES: En aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat de l’Associació  Premi Eva Toldrà d’Il·lustració per a les finalitats pròpies d’aquesta entitat. Així mateix, s’informa que existeix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades que subministreu, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a la Junta Directiva de l’associació.

 

 

Premis

Premi Eva Toldrà d’il·lustració

 

VOLS SER MEMBRE DE L’ASSOCIACIÓ PREMI EVA TOLDRÀ D’IL·LUSTRACIÓ?

Envia un correu electrònic a: associació@evatoldra.cat amb les següents dades:

NOM I COGNOMS:

DATA DE NAIXEMENT:

DNI:

ADREÇA:

POBLACIÓ:

Codi POSTAL:

Telèfon/ MÒBIL:

CORREU ELECTRÒNIC:

Senya-la amb una creu, quin tipus de soci vols ser:

* Soci numerari amb una aportació de 50 € anual

*Soci col·laborador amb una aportació de 100 € o més anual
Un cop rebut el teu correu electrònic, ens posarem en contacte amb tu per enviar-te els estatus de l’associació i formalitzar la quota.

 

Rebran anualment un obsequi que consistirà en el llibre il·lustrat premiat i editat per Camanegra.